Verslui Informacija nepriklausomiems šilumos gamintojams (NŠG) Superkamos šilumos prognozuojamas vidutinis ir maksimalus dieninis apkrovimas (MW)

Superkamos šilumos prognozuojamas vidutinis ir maksimalus dieninis apkrovimas (MW)

Vadovaujantis Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado 83 p. nuostatomis, iš veikiančio Kairių CŠT sistemoje nepriklausomo šilumos gamintojo UAB "Energijos parkas" superkamos šilumos prognozuojamas vidutinis ir maksimalus dieninis apkrovimas (MW) neribojamas, šilumos tiekėjas užtikrina patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą vartotojams.