Verslui Informacija nepriklausomiems šilumos gamintojams (NŠG) Šilumos energijos poreikio, šilumos gamybos ir perkamos šilumos prognozės bei šilumos gamybai planuojamo naudoti kuro struktūra

Šilumos energijos poreikio, šilumos gamybos ir perkamos šilumos prognozės bei šilumos gamybai planuojamo naudoti kuro struktūra