Naujienos Suskubkite pasiruošti artėjančiam šildymo sezonui

Suskubkite pasiruošti artėjančiam šildymo sezonui

2017.09.11

Artėjant šildymo sezonui, AB „Šiaulių energija“ ragina šilumos vartotojus suskubti pristatyti pastato šilumos įrenginių parengties 2017-2018 metų šildymo sezonui aktus. Šių aktų dar nėra pristatę 663 šilumos punktų Šiauliuose prižiūrėtojai, t. y. 54 proc. visų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojų mieste. Apie 26 proc. daugiabučių namų Šiauliuose, kurie yra prijungti prie centralizuotos šilumos tiekimo sistemos, dar nėra atlikti vidaus šildymo sistemų hidrauliniai bandymai.

Šilumos tiekėjas yra atsakingas tik už šilumos patiekimą iki pastatų įvadų, išskyrus tuos pastatus, kurių šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoja yra AB „Šiaulių energija“. Todėl bendrijos ar namus administruojančios įmonės pačios turi pasirūpinti pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų, šilumos punktų patikra. Pagrindiniai darbai yra šilumos punktų ir šildymo sistemų hidrauliniai bandymai, šildymo sistemų ir šilumokaičių plovimas. Atlikus darbus, pasirašomas pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui aktas. Jis privalomas, kad namui būtų galima tiekti šilumą.

Teisės aktų nustatyta tvarka, pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas, prieš šildymo sezono pradžią, valdytojui turi pateikti užpildytą ir pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo pasirašytą pastato parengties šildymo sezonui aktą. Tai privalu atlikti iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. Valdytojas ne vėliau nei per 5 darbo dienas nuo pastato parengties šildymo sezonui akto pasirašymo dienos privalo pateikti jo kopiją šilumos tiekėjui t.y. AB „Šiaulių energija“. Deja, kasmet atsiranda nepareigingų bendrijų valdytojų, kurie delsia susitvarkyti dokumentus.

Tiems pastatams, kuriuose nebus atlikti teisės aktuose nustatyti pasiruošimo šildymo sezonui darbai ir jie neturės pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui akto, nebus tiekiama šilumos energija.

« Atgal