Naujienos Rytoj pradedamos šildyti Šiaulių miesto ir rajono biudžetinės įstaigos

Rytoj pradedamos šildyti Šiaulių miesto ir rajono biudžetinės įstaigos

2018.10.02

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, spalio 3–4 dienomis skelbiama 2018–2019 metų šildymo sezono pradžia Šiaulių miesto švietimo biudžetinėse įstaigose, Vaikų globos namuose ir Sutrikusio vystimosi kūdikių namuose. Kitiems miesto šilumos vartotojams šildymo sezono pradžia bus paskelbta atskiru įsakymu. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, nuo spalio 3 d. šildymo sezonas pradedamas Šiaulių rajono švietimo ir sveikatos priežiūros įstaigose. 

Primename, kad šildymo sezono pradžią ir pabaigą, atsižvelgdama į faktines lauko oro temperatūras, nustato savivaldybės institucija. Šildymo sezoną galima pradėti, kai tris paras iš eilės vidutinė lauko oro temperatūra yra žemesnė nei +10 °C, ir baigti, kai ši temperatūra tris paras iš eilės yra aukštesnė nei +10 °C. Savivaldybės institucijos patvirtintuose sąrašuose numatytų įstaigų pastatų (vaikų darželių, lopšelių, mokymosi įstaigų, ligoninių ir pan.) šildymo sezono pradžia ir pabaiga nustatoma savivaldybės institucijos sprendimu. Šilumos vartotojai turi teisę patys nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios ir pabaigos,  nepažeidžiant teisės aktuose nustatytų higienos normų.

Jeigu balsų dauguma šilumos vartotojai, išskyrus savivaldybės institucijos patvirtintuose sąrašuose numatytas įstaigas, nusprendžia anksčiau arba vėliau pradėti savo pastatų šildymą negu savivaldybės institucijos nustatyta šildymo sezono pradžia, jie apie savo sprendimą praneša šilumos tiekėjui, o šis ne vėliau kaip per 2 darbo dienas duoda leidimą pastato savininkui arba šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojui sprendimą įgyvendinti arba, jeigu dėl objektyvių priežasčių nėra techninių galimybių, pateikia motyvuotą atsisakymą leisti pradėti pastato šildymą.

Pradėjus pastato šildymą ar atnaujinus jį po remonto, kai buvo išleistas šilumnešio vanduo, daugiabučių namų viršutinių aukštų gyventojai turi nuorinti šildymo sistemą, atsukdami nuorinimo ventilius prie kiekvieno šilumos įrenginio, arba leisti tai atlikti šildymo sistemų prižiūrėtojui.

« Atgal