Naujienos Hidrauliniai bandymai nepatogūs, bet reikalingi

Hidrauliniai bandymai nepatogūs, bet reikalingi

2018.03.28

Kiekvienais metais AB „Šiaulių energija“ yra numačiusi pakeisti tam tikrą dalį susidėvėjusių šilumos trasų ir turi spėti padaryti tai pasibaigus šildymo sezonui iki naujo pradžios. Gana dažnai defektai vamzdynuose išryškėja būtent hidraulinių bandymų, skirtų šilumos trasų sandarumui ir tvirtumui patikrinti, metu. Nors ir sukelia vartotojams laikinų nepatogumų, nes jų metu netiekiamas karštas vanduo, tokie bandymai – būtini, siekiant išvengti rimtesnių gedimų trasose šildymo sezono metu.

Pavasario pabaigoje hidrauliniai bandymai pradedami tam, kad kuo anksčiau būtų nustatytos vietos, kuriose būtina keisti šilumos trasas. Ne visuomet gedimai atsiranda tose vietose, kur jau suplanuota renovuoti šilumos trasas. Jeigu hidrauliniai bandymai bus pradėti vasaros viduryje, galima nespėti atlikti planuose numatytų šilumos trasų keitimo darbų ir naujam šildymo sezonui nebus pasirengta laiku.

Likus keliems mėnesiams iki hidraulinių bandymų, jų atlikimo grafikas derinamas su miesto ir rajono savivaldybėmis, įvertinant, ar planuojamų hidraulinių bandymų metu mieste nenumatyti didesni sporto ar kultūros renginiai. Apie numatytus darbus informuojami prižiūrėtojai, turintys užtikrinti patikimą pastatų šilumos punktų ir vidaus šildymo sistemų atjungimą prieš pradedant bandymus.

Likus 10 dienų iki hidraulinių bandymų pradžios, spaudoje ir televizijoje apie tai informuojami visi vartotojai. Pakartotinai informacija išplatinama likus dienai ar kelioms dienoms iki hidraulinių bandymų, tuomet vartotojai papildomai informuojami ir telefonu – trumposiomis žinutėmis. Visą informaciją apie hidraulinių bandymų grafiką ir numatomus trasų renovacijos darbus galima rasti ir AB „Šiaulių energija“ interneto svetainėje www.senergija.lt .

Pietinės katilinės, tiekiančios šilumą karštam vandeniui pašildyti didžiajai daliai Šiaulių gyventojų, hidrauliniai bandymai šiemet, atsižvelgiant į ankstesnių metų vartotojų pageidavimus, numatyti beveik savaitę vėliau nei pernai – gegužės 21–25 dienomis. Nurodytas laikotarpis, kaip ir kitose katilinėse, – maksimalus. Kaip ir kasmet, stengsimės dirbti kuo operatyviau. Pernai didžiajai daugumai Pietinės katilinės vartotojų karšto vandens tiekimas buvo atnaujintas jau po dviejų parų.

AB „Šiaulių energija“ aptarnaujamų katilinių šilumos tinklų bandymų sandarumui ir tvirtumui patikrinti atlikimo grafikas:

Šiaulių miesto katilinės:

 

Pietinė katilinė

2018-05-21 – 2018-05-25

Stumbro gatvės katilinė

2018-08-27 – 2018-08-31

Rėkyvos katilinė

2018-08-06 – 2018-08-10

Papilės gatvės 3 katilinė

2018-09-06 – 2018-09-07

Šiaulių rajono katilinės:

 

Aukštelkės katilinė

2018-05-09 – 2018-05-11

Ginkūnų katilinė

2018-08-20 – 2018-08-24

Kairių katilinė

2018-09-03 – 2018-09-05

Kužių katilinė

2018-05-16 – 2018-05-18

Gruzdžių katilinė

2018-05-07 – 2018-05-08

Šilėnų katilinė

2018-05-14 – 2018-05-15

Tilvyčio katilinė

2018-07-09 – 2018-07-13

Daugėlių katilinė

2018-06-04 – 2018-06-08

Ventos katilinė

2018-05-07 – 2018-05-11

Pavenčių katilinė

2018-05-21 – 2018-05-25

Bandymų metu šilumos tinkluose bus padidintas slėgis, kuris pavojingas pastatų šilumos punktų įrenginiams ir vidaus šildymo sistemoms, todėl iki pirmosios einamųjų bandymų dienos 8 val. turi būti užtikrintas patikimas visų šilumos punktų ir vidaus šildymo sistemų atjungimas, uždarant įvadines sklendes Nr.1, Nr.2 ir už jų esančias šilumos punkto sklendes, tarp jų atidarant drenavimo ventilius. Jeigu sklendės nesandarios, turi būti įdėtos aklės už įvadinių sklendžių Nr.1 ir Nr.2 iš šilumos punkto pusės.

Bandymų metu nebus tiekiama šilumos energija minėtų katilinių aptarnaujamiems vartotojams. Įvertinus šilumos tinklų defektus, šilumos energija vartotojams gali būti pradėta tiekti anksčiau numatyto termino pabaigos. Atsiprašome už nepatogumus.

« Atgal