Naujienos Dvinarė šilumos kaina mišrias šildymo ir karšto vandens sistemas įsirengusiems vartotojams – privaloma jau nuo spalio

Dvinarė šilumos kaina mišrias šildymo ir karšto vandens sistemas įsirengusiems vartotojams – privaloma jau nuo spalio

2018.08.27

AB „Šiaulių energija“ primena vartotojams, kad nuo šių metų spalio 1 d. įsigalioja Šilumos ūkio įstatymo pataisos, numatančios privalomą dvinarę šilumos kainą mišrias (kombinuotas), naudojančias centralizuotai pagamintą šilumą ir alternatyvią energiją ar kuro rūšį (šilumos siurblius, saulės kolektorius ir pan.) šildymo ir karšto vandens sistemas įsirengusiems vartotojams.

 Atkreipiame dėmesį, kad iki minėtų Šilumos ūkio įstatymo pataisų įsigaliojimo, mišrias šildymo ir karšto vandens sistemas įsirengę vartotojai, kaip ir visi kiti, galėjo rinktis tarp vienanarės ir dvinarės mokėjimo už šilumą kainos, tačiau AB „Šiaulių energija“ nesulaukė nei vieno vartotojo, norinčio rinktis dvinarę kainą, prašymo.

Šilumos dvinarę kainą sudaro pastovioji dedamoji, mokama už vidutinę šilumos suvartojimo galią eurais už kilovatą per mėnesį, ir kintamoji dedamoji, mokama euro centais už šilumos kilovatvalandę.Šilumos vartojimo galia nustatoma individualiai konkrečiam vartotojui (butui).Maksimalus laikotarpis, kuriam apskaičiuojama šilumos suvartojimo galia, yra trys paskutiniai metais, neskaičiuojant einamųjų, pavyzdžiui, jei dvinarė kaina pradėta taikyti nuo 2018 metų, vartojimo galia bus apskaičiuota vertinant 2015, 2016 ir 2017 metais suvartotos šilumos energijos (buto šildymui, karšto vandens ruošimui ir karšto vandens temperatūros  palaikymui) vidurkį dalinant iš metų valandų skaičiaus (8760 val.). Šilumos suvartojimo galia gali būti apskaičiuota ir vertinant trumpesnį laikotarpį, jei jo metu buvo priimti sprendimai, iš esmės keičiantys šilumos suvartojimą.

  Konkrečią vartojimo galią dauginant iš dvinarės kainos pastovios dedamosios gaunama pastovioji mokėjimo dalis, kurią vartotojas moka visus metus kiekvieną mėnesį, nepriklausomai nuo sezoniškumo ar nuo suvartoto šilumos kiekio. Kintamoji mokėjimo dalis nustatoma butui priskirtą šilumos kiekį šildymui, karšto vandens ruošimui ir karštojo vandentiekio šilumai, padauginus iš dvinarės kainos kintamosios dedamosios.

Šilumos ūkio įstatymo ir Šilumos kainodaros metodikos šilumos kainodaros nuostatos įpareigoja nustatyti šilumos kainas taip, kad vartotojui pasirinkus šilumos vienanarę kainą arba šilumos dvinarę kainą bazinės šilumos kainos laikotarpiu mokėjimai už per metus suvartotą šilumą būtų vienodi.  Tačiau taikant dvinarę kainą, faktiniai mokėjimai gali svyruoti lyginant su vienanare kaina priklausomai nuo faktiškai suvartoto šilumos kiekio ir praėjusių metų vidurkio skirtumo.

« Atgal