Gyventojams Karšto vandens apskaitos prietaisai Karšto vandens apskaitos prietaisų, įrengtų butuose (patalpose), rodmenų deklaravimas

Karšto vandens apskaitos prietaisų, įrengtų butuose (patalpose), rodmenų deklaravimas

Nuo 2010 m. gegužės 1 d. karšto vandens vartotojui nepranešus bute įrengto karšto vandens apskaitos prietaiso(-ų) rodmenų iki paskutinės atsiskaitomojo laikotarpio dienos, per tą laikotarpį suvartotas karšto vandens kiekis nustatomas pagal patvirtintą karšto vandens suvartojimo normą – 92 l per parą vienam gyventojui (vidutiniškai 2,76 m3 vienam gyventojui per mėnesį) (Vandens vartojimo normos RSN 26-90, patvirtintos Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos departamento 1991 m. birželio 24 d. įsakymu Nr.79/76).

Šiuo atveju, apskaičiuojant bute suvartotą karšto vandens kiekį, vandens vartojimo norma vienam asmeniui dauginama iš buto gyventojų skaičiaus, nustatyto pagal Šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį. AB “Šiaulių energija” turimi duomenys apie buto gyventojų skaičių spausdinami mokėjimo pranešime.

Vartotojui, vėliau nei iki paskutinės kalendorinio mėnesio dienos pranešus buto karšto vandens apskaitos prietaiso(-ų) rodmenis, mokestis už karštą vandenį perskaičiuojamas pagal skaitiklio(-ų) rodmenis. Jei vartotojas nepraneša skaitiklio rodmenų ilgiau nei 3 mėnesius, mokestis už karštą vandenį pagal skaitiklio(-ų) rodmenis perskaičiuojamas tik už 3 mėnesius.

Raštu informavus AB „Šiaulių energija“ Realizavimo skyrių adresu Pramonės g. 10, Šiauliuose arba Kuršėnų šilumos tinklų tarnybą adresu Dambrausko g. 15, Kuršėnuose, apie planuojamą ilgesnį nei 3 mėnesiai karšto vandens nevartojimą (dėl išvykimo ar kitų priežasčių), normatyvinis karšto vandens kiekis nėra skaičiuojamas.

Gyventojai, kurie karšto vandens per mėnesį suvartoja mažiau nei 1 m3 , taip pat privalo pranešti karšto vandens skaitiklio rodmenis kiekvieną mėnesį vieno skaičiaus po kablelio tikslumu, pvz.: nuo 4,0 iki 4,3 m3 , suvartotas karšto vandens kiekis – 0,3 m3 . Priešingu atveju jiems mokestis už karštą vandenį skaičiuojamas pagal karšto vandens suvartojimo normą.

Karšto vandens skaitiklių rodmenis vartotojai gali pranešti jiems patogiausiu būdu:

1. Mokėjimo pranešimo (sąskaitos) „šaknelės“ lentelėje įrašant einamojo mėnesio karšto vandens apskaitos prietaiso rodmenis ir suvartotą karšto vandens kiekį;

2. Bendrovės telefonais : Šiauliuose (8 41) 591 262, (8 41) 591 221, (8 41) 591 261 arba Kuršėnuose (8 41) 582 156;

3. Elektroniniu paštu: skaitikliai@senergija.lt (laiške būtina nurodyti buto adresą ir mokėtojo kodą);

4. Interneto svetainėje http://mano.senergija.lt.

Reguliarius, kiekvieną mėnesį, suvartoto karšto vandens kiekio deklaravimas ne tik padeda išvengti mokėjimo už normatyvinį karšto vandens kiekį, bet ir leidžia tiksliau apskaičiuoti mokesčius už daugiabučiame gyvenamajame name suvartotą šilumos energiją.