Zoknių katilinė

Šilumos gamybos šaltinis

Katilinė atidaryta 2002 metų gruodį buvusioje kvartalinėje boilerinėje. Autonominė, automatinė, dirba be aptarnaujančio personalo.

TECHNINIAI DUOMENYS

Šilumos generavimo įrenginio duomenys

Instaliuota šilumos generavimo  galia 

Šilumos generavimo įrenginio pavadinimas ir numeris

Įrenginio tipas

Eksploatacijos         pradžia

MW

Vandens šildymo katilas Nr.1

TRINOx 1750

2002

2,04

Kondensacinis ekonomaizeris

"Totaleco"Type 18-6B

2009

0,204

Vandens šildymo katilas Nr.2

"Turbomat"-RN-2900

2011

2,90

Kondensacinis ekonomaizeris

"Totaleco" TT 4260

2006

0,290

 Iš viso:

5,434

Šilumos tiekimo sistemos techniniai reikalavimai

Šilumos tiekimo sistemos techniniai reikalavimai - šilumnešio kokybė pagal aprūpinimo šiluma sistemoje naudojamus standartus ir techninius parametrus (temperatūros grafikas, slėgis, šilumnešio srautas, termofikacinio vandens kokybė) :