Apie bendrovę Šilumos šaltiniai Stumbro g. katilinė

Stumbro g. katilinė

Šilumos gamybos šaltinis

Stumbro g. 5a, Šiauliai

Katilinė sumontuota 2010 metais. Veikia autonomiškai, be aptarnaujančio personalo.

TECHNINIAI DUOMENYS

Šilumos generavimo įrenginio duomenys

Instaliuota šilumos generavimo  galia 

Šilumos generavimo įrenginio pavadinimas ir numeris

Įrenginio tipas

Eksploatacijos         pradžia

MW

Vandens šildymo katilas Nr.1

"Turbomat"-RN-2900

2010

2,90

Kondensacinis ekonomaizeris

"Totaleco" Type 32

2010

0,29

Vandens šildymo katilas Nr.2

"Superack"-AR-2050

2010

2,05

Kondensacinis ekonomaizeris

"Totaleco" Type 18

2010

0,205

 Iš viso:

5,445

Šilumos tiekimo sistemos techniniai reikalavimai

Šilumos tiekimo sistemos techniniai reikalavimai - šilumnešio kokybė pagal aprūpinimo šiluma sistemoje naudojamus standartus ir techninius parametrus (temperatūros grafikas, slėgis, šilumnešio srautas, termofikacinio vandens kokybė) :