Sodo g. katilinė

Šilumos gamybos šaltinis

Sodo g. 33, Šiauliai

 
Sumontuota 2001 metais ant daugiabučio gyvenamojo namo stogo. Katilinė veikia autonominiu režimu be aptarnaujančio personalo.

TECHNINIAI DUOMENYS

Šilumos generavimo įrenginio duomenys

Instaliuota šilumos generavimo  galia 

Šilumos generavimo įrenginio pavadinimas ir numeris

Įrenginio tipas

Eksploatacijos pradžia

MW

Vandens šildymo katilas Nr.1

Supramax K-234-8

2001

0,234

Vandens šildymo katilas Nr.2

Supramax K-234-8

2001

0,234

Vandens šildymo katilas Nr.3

Curapurmaxx ZBR 100-3

2016

0,100

Vandens šildymo katilas Nr.4

Curapurmaxx ZBR 100-3

2016

0,100

Iš viso:

0,668

Šilumos tiekimo sistemos techniniai reikalavimai

Šilumos tiekimo sistemos techniniai reikalavimai - šilumnešio kokybė pagal aprūpinimo šiluma sistemoje naudojamus standartus ir techninius parametrus (temperatūros grafikas, slėgis, šilumnešio srautas, termofikacinio vandens kokybė) :