Apie bendrovę Šilumos šaltiniai Rėkyvos katilinė

Rėkyvos katilinė

Šilumos gamybos šaltinis

Energetikų g. Nr.5, Rėkyva

 
Rėkyvos elektrinė pastatyta 1940 metais. Nuo Rėkyvos gyvenvietės 1955 metais prasidėjo Šiaulių miesto centralizuoto šildymo sistemos statyba. Rėkyvos katilinė naujame pastate įsikūrė 1994 metais, modernizuota 1999 metais. 2007 metais buvusiose gamybinėse dirbtuvėse įrengta nauja pilnai automatizuota dujų kuro katilinė.

TECHNINIAI DUOMENYS

Šilumos generavimo įrenginio duomenys

Instaliuota šilumos generavimo  galia 

Šilumos generavimo įrenginio pavadinimas ir numeris

Įrenginio tipas

Eksploatacijos         pradžia

MW

Vandens šildymo katilas Nr.1

VK-21

1999

2,00

Kondensacinis ekonomaizeris

Totaleco Type 18

2007

0,200

Vandens šildymo katilas Nr.2

TRINOx  1750

2007

2,04

Kondensacinis ekonomaizeris

Totaleco Type 18

2007

0,204

 Iš viso:

4,444

Šilumos tiekimo sistemos techniniai reikalavimai

Šilumos tiekimo sistemos techniniai reikalavimai - šilumnešio kokybė pagal aprūpinimo šiluma sistemoje naudojamus standartus ir techninius parametrus (temperatūros grafikas, slėgis, šilumnešio srautas, termofikacinio vandens kokybė) :