Apie bendrovę Šilumos šaltiniai Pavenčių katilinė

Pavenčių katilinė

Šilumos gamybos šaltinis

Pavenčių gyvenvietė, Šiaulių rajonas
 
2004 metais katilinė rekonstruota darbui be personalo.

TECHNINIAI DUOMENYS

Šilumos generavimo įrenginio duomenys

Instaliuota šilumos generavimo  galia 

Šilumos generavimo įrenginio pavadinimas ir numeris

Įrenginio tipas

Eksploatacijos         pradžia

MW

Vandens šildymo katilas Nr.1

VK-21

 1998

1,86

Vandens šildymo katilas Nr.2

VK-21

 1998

1,86

Iš viso:

3,72

Šilumos tiekimo sistemos techniniai reikalavimai

Šilumos tiekimo sistemos techniniai reikalavimai - šilumnešio kokybė pagal aprūpinimo šiluma sistemoje naudojamus standartus ir techninius parametrus (temperatūros grafikas, slėgis, šilumnešio srautas, termofikacinio vandens kokybė):