Apie bendrovę Šilumos šaltiniai Papilės g. katilinė

Papilės g. katilinė

Šilumos gamybos šaltinis

Papilės g. 3, Šiauliai

 
Katilinė įrengta 2001 metais. Yra automatizuota, veikia be aptarnaujančio personalo.

TECHNINIAI DUOMENYS

Šilumos generavimo įrenginio duomenys

Instaliuota šilumos generavimo  galia 

Šilumos generavimo įrenginio pavadinimas ir numeris

Įrenginio tipas

Eksploatacijos pradžia

MW

Vandens šildymo katilas Nr.1

Buderus GE-515-240

2001

0,240

Vandens šildymo katilas Nr.2

Buderus GE-515-295

2001

0,295

Vandens šildymo katilas Nr.3

Modulex EXT-200

2016

0,200

Iš viso:

0,735

Šilumos tiekimo sistemos techniniai reikalavimai

Šilumos tiekimo sistemos techniniai reikalavimai - šilumnešio kokybė pagal aprūpinimo šiluma sistemoje naudojamus standartus ir techninius parametrus (temperatūros grafikas, slėgis, šilumnešio srautas, termofikacinio vandens kokybė) :