Kužių katilinė

Šilumos gamybos šaltinis

Kužiai, Šiaulių rajonas.
 
Senoji Kužių katilinė buvo perimta iš buvusio tarpkolūkinio susivienijimo. 2003 metais pagal AB "Šiaulių energija" modernizavimo planą Kužių gyvenvietėje pradėta statyti ir 2004 metų lapkritį atidaryta konteinerinio tipo šilumos jėgainę. Katilinė dirba be personalo.

TECHNINIAI DUOMENYS

Šilumos generavimo įrenginio duomenys

Instaliuota šilumos generavimo  galia 

Šilumos generavimo įrenginio pavadinimas ir numeris

Įrenginio tipas

Eksploatacijos pradžia

MW

Vandens šildymo katilas Nr.1

TRINOx 1200

2004

1,41

Kondensacinis ekonomaizeris Nr.1

"Totaleco" 10

2015

0,141

Vandens šildymo katilas Nr.2

TRISPACE 520

2004

0,514

Kondensacinis ekonomaizeris Nr.2

"Totaleco" 4

2015

0,051

Iš viso:

2,116

Šilumos tiekimo sistemos techniniai reikalavimai

Šilumos tiekimo sistemos techniniai reikalavimai - šilumnešio kokybė pagal aprūpinimo šiluma sistemoje naudojamus standartus ir techninius parametrus (temperatūros grafikas, slėgis, šilumnešio srautas, termofikacinio vandens kokybė):