Apie bendrovę Šilumos šaltiniai Kuršėnų, Ventos g. katilinė

Kuršėnų, Ventos g. katilinė

Šilumos gamybos šaltinis

Ventos g., Kuršėnai

 
Katilinė automatizuota, dirba be aptarnaujančio personalo.

 TECHNINIAI DUOMENYS

Šilumos generavimo įrenginio duomenys

Instaliuota šilumos generavimo  galia 

Šilumos generavimo įrenginio pavadinimas ir numeris

Įrenginio tipas

Eksploatacijos pradžia

MW

Vandens šildymo katilas Nr.1

VK-21

 1994

1,86

Vandens šildymo katilas Nr.2

VK-21

 1998

1,86

Iš viso:

3,72

Šilumos tiekimo sistemos techniniai reikalavimai

Šilumos tiekimo sistemos techniniai reikalavimai - šilumnešio kokybė pagal aprūpinimo šiluma sistemoje naudojamus standartus ir techninius parametrus (temperatūros grafikas, slėgis, šilumnešio srautas, termofikacinio vandens kokybė):