Apie bendrovę Šilumos šaltiniai Kuršėnų, Daugėlių g. katilinė

Kuršėnų, Daugėlių g. katilinė

Šilumos gamybos šaltinis

Buvusio Daugėlių statybinių medžiagų kombinato katilinė, perimta po įmonės likvidavimo, buvo uždaryta 2006 metais. Vėliau vykusios rekonstrukcijos metu vietoje senos katilinės pastatyta nauja, pilnai automatizuota. Katilinė dirba be nuolatinio aptarnaujančio personalo.

 
TECHNINIAI DUOMENYS

Šilumos generavimo įrenginio duomenys

Instaliuota šilumos generavimo  galia 

Šilumos generavimo įrenginio pavadinimas ir numeris

Įrenginio tipas

Eksploatacijos         pradžia

MW

Vandens šildymo katilas Nr.1

TRINOx 3000

2006

3,5

Kondensacinis ekonomaizeris Nr.1

"Totaleco" Type 32

2006

0,350

Vandens šildymo katilas Nr.2

TRINOx 1200

2006

1,43

Kondensacinis ekonomaizeris Nr.2

"Totaleco" Type 10

2006

0,143

 Iš viso:

5,423

Šilumos tiekimo sistemos techniniai reikalavimai

Šilumos tiekimo sistemos techniniai reikalavimai - šilumnešio kokybė pagal aprūpinimo šiluma sistemoje naudojamus standartus ir techninius parametrus (temperatūros grafikas, slėgis, šilumnešio srautas, termofikacinio vandens kokybė) :