Kairių katilinė

Šilumos gamybos šaltinis

Kairiai, Šiaulių rajonas

 
Katilinė automatizuota, pritaikyta darbui be personalo. 

TECHNINIAI DUOMENYS

Šilumos generavimo įrenginio duomenys

Instaliuota šilumos generavimo  galia 

Šilumos generavimo įrenginio pavadinimas ir numeris

Įrenginio tipas

Eksploatacijos         pradžia

MW

Vandens šildymo katilas Nr.1

VK-21

1995

1,86

Vandens šildymo katilas Nr.2

VK-21

2002

2,00

Kondensacinis ekonomaizeris

"Totaleco" 10

2015

0,386

Iš viso:

4,246

Šilumos tiekimo sistemos techniniai reikalavimai

Šilumos tiekimo sistemos techniniai reikalavimai - šilumnešio kokybė pagal aprūpinimo šiluma sistemoje naudojamus standartus ir techninius parametrus (temperatūros grafikas, slėgis, šilumnešio srautas, termofikacinio vandens kokybė):