Apie bendrovę Šilumos šaltiniai J.Basanavičiaus g. katilinė

J.Basanavičiaus g. katilinė

Šilumos gamybos šaltinis

Basanavičiaus g. 56, Šiauliuose 

 
Katilinė sumontuota gyvenamojo namo rūsyje. Veikia autonomiškai, be aptarnaujančiojo personalo.

TECHNINIAI DUOMENYS

Šilumos generavimo įrenginio duomenys

Instaliuota šilumos generavimo  galia 

Šilumos generavimo įrenginio pavadinimas ir numeris

Įrenginio tipas

Eksploatacijos pradžia

MW

Vandens šildymo katilas Nr.1

Nodus GO-7

 2000

0,0635

Vandens šildymo katilas Nr.2

Nodus GO-7

 2000

0,0635

Vandens šildymo katilas Nr.3

Nodus GO-7

 2000

0,0635

Iš viso:

0,1905

Šilumos tiekimo sistemos techniniai reikalavimai

Šilumos tiekimo sistemos techniniai reikalavimai - šilumnešio kokybė pagal aprūpinimo šiluma sistemoje naudojamus standartus ir techninius parametrus (temperatūros grafikas, slėgis, šilumnešio srautas, termofikacinio vandens kokybė) :