Apie bendrovę Šilumos šaltiniai Ginkūnų katilinė

Ginkūnų katilinė

Šilumos gamybos šaltinis

Žeimių g. 10b, Ginkūnų gyvenvietė, Šiaulių rajonas
 
Pastatyta 2003 metais. Veikia autonomiškai, be aptarnaujančio personalo.
 
TECHNINIAI DUOMENYS

Šilumos generavimo įrenginio duomenys

Instaliuota šilumos generavimo  galia 

Šilumos generavimo įrenginio pavadinimas ir numeris

Įrenginio tipas

Eksploatacijos         pradžia

MW

Vandens šildymo katilas Nr.1

Vitoplex 300-TX3-1750

2003

1,75

Kondensacinis ekonomaizeris

"Totaleco"Type 18-6B

2009

0,175

Vandens šildymo katilas Nr.2

Vitoplex 300-TX3-895

2003

0,895

Kondensacinis ekonomaizeris

"Totaleco" GAZ-N7

2009

0,090

 Iš viso:

2,910

Šilumos tiekimo sistemos techniniai reikalavimai

Šilumos tiekimo sistemos techniniai reikalavimai - šilumnešio kokybė pagal aprūpinimo šiluma sistemoje naudojamus standartus ir techninius parametrus (temperatūros grafikas, slėgis, šilumnešio srautas, termofikacinio vandens kokybė):