Apie bendrovę Šilumos šaltiniai Aukštelkės katilinė

Aukštelkės katilinė

Šilumos gamybos šaltinis

Aukštelkės kaimas, Šiaulių rajonas

Katilinė iš Šiaulių miesto savivaldybės administracijos žinios perimta 2007 metų spalį. Katilinė automatizuota, veikia be aptarnaujančio personalo.

TECHNINIAI DUOMENYS

Šilumos generavimo įrenginio duomenys

Instaliuota šilumos generavimo  galia 

Šilumos generavimo įrenginio pavadinimas ir numeris

Įrenginio tipas

Eksploatacijos         pradžia

MW

Vandens šildymo katilas Nr.1

DAKON PREXAL 1040

1999

1,04

Vandens šildymo katilas Nr.2

DAKON PREXAL 1040

1999

1,04

Kondensacinis ekonomiazeris

"Totaleco" 10

2015

0,208

Iš viso:

2,288

Šilumos tiekimo sistemos techniniai reikalavimai

Šilumos tiekimo sistemos techniniai reikalavimai - šilumnešio kokybė pagal aprūpinimo šiluma sistemoje naudojamus standartus ir techninius parametrus (temperatūros grafikas, slėgis, šilumnešio srautas, termofikacinio vandens kokybė):