Dabartis

2016.02.26

AB "Šiaulių energija" gamina ir centralizuotai tiekia šilumą Šiaulių miesto, Kuršėnų miesto ir aplinkinių gyvenviečių vartotojams. Bendrovės vartotojų yra 44109, t.sk. gyventojų – 43121. Vartotojų struktūra 2015 m. pagal šilumos suvartojimą: gyventojai  – 77,4 %, biudžetinės organizacijos – 12,7 %, kiti – 9,9 %.Bendrovės pagrindinis akcininkas – Šiaulių miesto savivaldybė (95,3 % akcijų), Šiaulių rajono savivaldybė turi 4,61 % akcijų, privatūs fiziniai asmenys – 0,09 % akcijų.

Šiuo metu AB „Šiaulių energija“ eksploatuoja 15 katilinių, iš kurių 13 yra pilnai automatizuotos bei viena termofikacinė elektrinė. Pietinė ir Tilvyčio katilinės dirba nuolat aptarnaujamos personalo.

Visų katilinių šilumos gamybos įrenginių instaliuota šilumos generavimo galia, įskaitant sumontuotų kondensacinių ekonomaizerių šilumos galią, yra 338,30 MW. Didžiausia – Pietinė katilinė, kurios šilumos gamybos įrenginių galia  - 246,535 MW, o kartu su termofikacine elektrine - 283,707 MW. Termofikacinės elektrinės elektros energijos gamybos įrenginių galia 10,81 MW.

Iš jų šiluma tiekiama centralizuotais šilumos tiekimo tinklais, kurių bendras ilgis siekia 146,578 km. (274,42 km. perskaičiuotu Ds100 sutartiniu diametru). 2015 metais bendrovė pagamino 442 tūkstančius MWh šilumos energijos. Vartotojams parduota 354844 MWh šilumos.

2012 m. liepos mėnesį Šiaulių miesto Pietinės katilinės teritorijoje atidaryta, per pustrečių metų pastatyta, nauja biokuro mišinį naudojanti termofikacinė jėgainė.

Dar vienas, didelės apimties, įmonės įgyvendintas projektas - „Pietinės katilinės rekonstravimas, įrengiant 20 MW biokuro katilinę, Pramonės g.10, Šiauliuose“. Šis projektas baigtas įgyvendinti 2014 metų pabaigoje.

Įgyvendinus investiciją, padidėjo biokuro dalis bendrovės kuro struktūroje iki 56,3 %.2014 m. spalio mėnesį, perskaičiavus šilumos kainos dedamąsias ir įvertinus biokuro dalies padidėjimą šilumos gamybos kuro struktūroje dėl naujos 20MW biokuro katilinės investicijos,  gyventojai už šilumos energiją Šiauliuose mokėjo 5,37 euro ct/kWh (su 9 proc. PVM). Tai mažiausia kaina iš didžiųjų Lietuvos miestų ir penkta pagal mažumą Lietuvoje.

2014 m. spalio mėnesio AB „Šiaulių energija“ šilumos kaina mažesnė 26,6 procentais lyginant su 2013 m. šildymo sezono pradžia.

2013 metais pradėta ir 2015 m. birželio mėn. baigta įgyvendinti investicija – „Tilvyčio katilinės rekonstravimas, įrengiant biokuro katilinę, Tilvyčio g.15, Kuršėnuose“. Šilumos kaina visiems AB „Šiaulių energija“ vartotojams, dėl projekto įgyvendinimo, mažėjo 0,06 euro ct/kWh, t.y. 1,3%.

« Atgal