Apie bendrovę Istorija AB “Šiaulių energija” istorija. Skaičiai ir faktai

AB “Šiaulių energija” istorija. Skaičiai ir faktai

2013.03.06

1922 m. pradžioje Šiaulių savivaldybės derybos su Amerikos Lietuvių prekybos akcine bendrove baigėsi koncesine sutartimi, kuria Bačiūnų Karpio dvare buvo įsipareigota pastatyti elektrinę. Tai buvo pirmoji didelė elektrinė tuometinėje Lietuvoje, nuo jos prasidėjo ir visos Lietuvos energetinės sistemos kūrimas. AB "Šiaulių energija" įkūrimo data laikoma Bačiūnų elektrinės veiklos pradžia 1923 metų birželio 29 d.

Bačiūnų elektrinė

Bačiūnų elektrinę su Šiauliais sujungusi perdavimo linija buvo pirmoji Lietuvoje aukštos įtampos linija. Netrukus Bačiūnuose gaminama elektra pasiekė Radviliškį ir Panevėžį, o 1932 m. vien Šiaulių miesto gatvių apšvietimo tinklai siekė 35 km. Jau 1924 metais beveik visos Šiaulių ir Radviliškio įmonės bei dirbtuvės savo garo ir vidaus degimo variklius pakeitė elektros motorais, nors energijos kaina ir buvo didelė - pramonei jos kWh kainavo net 1,79 Lt.

1932 m. bankrutavus Amerikos Lietuvių bendrovei, elektrinės savininke tapo Šiaulių savivaldybė. Energijos kainų sumažinimas paskatino vartojimą, o tuo pačiu ir viso miesto ekonomikos plėtrą. Todėl buvo pradėta galvoti apie dar galingesnės elektrinės statybą.

Rėkyvos elektrinė buvo pirmoji, pastatyta lietuvišku kapitalu ir jėgomis. Pirmąją srovę ji davė 1940 m. pabaigoje, o užbaigta ji buvo tik trys dienos prieš prasidedant karui. Nuo naujosios jėgainės į Panevėžį nutiestoje elektros perdavimo linijoje buvo sumontuoti pirmieji Lietuvoje energijos paskirstymo įrenginiai ir pastotės.

1944 m. Bačiūnų ir Rėkyvos elektrines darbuotojams pavyko apsaugoti nuo hitlerininkų bandymo jas išmontuoti ir susprogdinti.

1955 m. prasidėjo nauja era įmonės istorijoje – nutiesta pirmoji šiluminė trasa į Rėkyvos energetikų gyvenvietę.

1956 m. lapkritį, nutiesus 110 kV elektros energijos perdavimo liniją Petrašiūnai – Panevėžys – Rėkyva, o Kauno ir Šiaulių elektrines sujungus lygiagrečiam darbui, prasidėjo Lietuvos energetikos sistemos kūrimas.

1957 m. nebetekusi reikšmės Bačiūnų elektrinė buvo likviduota, o įmonė pavadinta Rėkyvos valstybine rajonine elektrine.

1961 m. pastačius 330 kV liniją Šiauliai – Jelgava Lietuvos energetinė sistema buvo prijungta prie Šiaurės vakarų jungtinės energetinės sistemos.

1963 m. įmonei buvo perduotos “Elnio” odų ir avalynės kombinato katilinės, iš kurių nutiestos šiluminės trasos į pradėtą statyti gyvenamąjį rajoną.

 Nuo 1964 m. energijos gamybai pradėtos naudoti dujos.

Plečiantis miesto gyvenamiesiems rajonams, pradėta statyti nauja katilinė Pramonės gatvėje. Pirmasis 25 t/h našumo garo katilas joje pradėjo veikti 1966 m. lapkričio mėnesį, o po trijų metų katilinės galingumas jau siekė 350 MW.

1969 m. įmonei buvo perduota Radviliškio, o 1974 m. Mažeikių katilinė. 1977 m. įmonė pavadinta Šiaulių šilumos tinklais, o netrukus elektros energijos gamyba buvo ir visiškai nutraukta.

 Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę Šiaulių šilumos tinklai tapo valstybinės energetinės sistemos “Lietuvos energija” dalimi.

 1992 m. užbaigta Šiaurinės katilinės statyba

1994 m. tapusi specialios paskirties akcine bendrove, “Šiaulių energija” į savo balansą perėmė Akmenės, Kelmės, Joniškio, Pakruojo, Raseinių, Telšių ir Šiaulių rajonų šilumos jėgaines ir tinklus.

 1997 “Šiaulių energija” buvo atskirta nuo “Lietuvos energijos’ ir perduota savivaldybės žinion. Iki 1999 m. nuo jos atsiskyrė ar buvo atskirti visi rajonai, įmonės akcininkais liko tik Šiaulių miesto ir rajono savivaldybės bei nedidelė dalis įmonės darbuotojų.

2001 m. pradėtas vykdyti “Šiaulių energijos” modernizavimo planas - per porą metų investavus apie 10 mln. Lt, 1 MWh savikaina sumažėjo nuo 140 iki 108 Lt. 2006 m. sausio 1 d. investicijų suma pasiekė 31 mln. Lt. Šiauliečiai, naikindami neekonomiškas kvartalines boilerines, savomis lėšomis įrengė šiuolaikinius šilumos punktus visuose gyvenamuosiuose namuose. Pusė jų - su nuotoliniu valdymu.

 Mažai vartotojų turinčiuose mikrorajonuose statomos nedidelės kvartalinės dujinės katilinės. 2003 m. nutraukta "Elnio" katilinės veikla.

Pagal 2002-03 m. šildymo sezono rezultatus Valstybinė kainų ir energetinės veiklos komisija bendrovę pripažino geriausiu šilumos tiekėju šalyje. 2001 ir 2003 m. įmonei įteiktas miesto savivaldybės garbės ženklas už geriausiai tvarkomą įmonės teritoriją.

2004 m. paleista 3 MW galios elektros stotis, aprūpinanti elektros energija Pietinę katilinę. Dalis elektros parduodama VST.

2003-2008 m. automatizuotos ir dirba be personalo visos mažosios jėgainės, AB "Šiaulių energijai" pareikšta Krištolinė padėka.

Šiuo metu AB „Šiaulių energija“ eksploatuoja 15 katilinių, iš kurių 13 yra pilnai automatizuotos bei viena termofikacinė elektrinė. Pietinė ir Tilvyčio katilinės dirba nuolat aptarnaujamos personalo.

Visų katilinių šilumos gamybos įrenginių instaliuota šilumos generavimo galia, įskaitant sumontuotų kondensacinių ekonomaizerių šilumos galią, yra 338,30 MW. Didžiausia – Pietinė katilinė, kurios šilumos gamybos įrenginių galia  - 246,535 MW, o kartu su termofikacine elektrine - 283,707 MW. Termofikacinės elektrinės elektros energijos gamybos įrenginių galia 10,81 MW.

2012 m. Šiaulių miesto Pietinės katilinės teritorijoje atidaryta per pustrečių metų pastatyta nauja biokuro mišinį naudojanti termofikacinė jėgainė. Šiuo metu biokuras sudaro apie 38 proc. viso metinio bendrovės šilumos energijos gamyboje naudojamo kuro, elektros energija dabar gaminama 100 proc. naudojant biokurą.

2012 m. liepos mėnesį Šiaulių miesto Pietinės katilinės teritorijoje atidaryta, per pustrečių metų pastatyta, nauja biokuro mišinį naudojanti termofikacinė jėgainė.

Dar vienas, didelės apimties, įmonės įgyvendintas projektas - „Pietinės katilinės rekonstravimas, įrengiant 20 MW biokuro katilinę, Pramonės g.10, Šiauliuose“. Šis projektas baigtas įgyvendinti 2014 metų pabaigoje. Įgyvendinus investiciją, padidėjo biokuro dalis bendrovės kuro struktūroje iki 56,3 %.

2014 m. spalio mėnesį, perskaičiavus šilumos kainos dedamąsias ir įvertinus biokuro dalies padidėjimą šilumos gamybos kuro struktūroje dėl naujos 20MW biokuro katilinės investicijos,  gyventojai už šilumos energiją Šiauliuose mokėjo 5,37 euro ct/kWh (su 9 proc. PVM). Tai mažiausia kaina iš didžiųjų Lietuvos miestų ir penkta pagal mažumą Lietuvoje. 2014 m. spalio mėnesio AB „Šiaulių energija“ šilumos kaina mažesnė 26,6 procentais lyginant su 2013 m. šildymo sezono pradžia.

2013 metais pradėta ir 2015 m. birželio mėn. baigta įgyvendinti investicija – „Tilvyčio katilinės rekonstravimas, įrengiant biokuro katilinę, Tilvyčio g.15, Kuršėnuose“. Šilumos kaina visiems AB „Šiaulių energija“ vartotojams, dėl projekto įgyvendinimo, mažėjo 0,06 euro ct/kWh, t.y. 1,3%.

« Atgal