Apie bendrovę Aplinkos apsaugos politika Aplinkos apsaugos politika

Aplinkos apsaugos politika

  Švari aplinka – mums ir ateities kartoms!  

Vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimu Nr. 28 (Pietinės katilinės), aplinkosaugos planu (4 lentelė), nustatomi šie aplinkos apsaugos politikos principai:

  • Laikytis bendrovei taikomų teisinių reikalavimų, kurie reglamentuoja aplinkos apsaugą.
  • Patikimai, efektyviai gaminti bei tiekti vartotojams šilumos energiją, darant kuo mažesnį poveikį aplinkai.
  • Pirmenybę teikti tiems tiekėjams, kurie turi sertifikuotą aplinkos apsaugos vadybos sistemą..
  • Didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį bendrovės pirminės energijos balanse.
  • Pagal galimybes mažinti atmosferos, dirvožemio, vandens taršą, atliekų susidarymą ir tausoti neatsinaujinančius gamtos išteklius.
  • Vykdant taršos prevenciją, gerinti aplinkos apsaugos veiksmingumą.
  • Vystyti centralizuoto šilumos tiekimo sistemą, siekiant sumažinanti vietinių taršos šaltinių skaičių.
  • Supažindinti klientus, rangovus ir tiekėjus su bendrovės aplinkosauginiais reikalavimais.
  • Šviesti, mokyti bendrovės darbuotojus, ugdyti jų supratimą ir atsakomybę, kad aplinkos apsauga bei gamtinių išteklių tausojimas yra ne tik bendrovės, bet ir jų asmeninė pareiga.
« Atgal